Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Algemene foto's

1 2 3 4

Nobele Orde van de Papegay

Onze gildebroeders Jan Rovers en Cees Huijbregts zijn afgelopen zaterdag in Antwerpen onderscheiden. Cees en Jan werden benoemd tot lid in de Nobele Orde van de Papegay. Deze orde is een Europees instituut van verdiensten. De orde is soeverein en is niet gebonden aan enige federatie of unie. De orde heeft tot doel personen te eren die door hun inzet of steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling van de schutsbroederschappen of gilden.

1 2 3 4