Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

 

Gilde Sint Leonardus van de Donck

Drager van de Koninklijke Eremedaille

 

 

 

                                            

            1422 -2022    600 Jaar     

                                               Skyline Beek en Donk

   HET GILDE SINT LEONARDUS UIT BEEK EN DONK

  In de volksmond ook wel “De Rooi Skut”genoemd, moet ontstaan zijn omstreeks 1422. Het is een broederschap van 20 Gildebroeders die regelmatig bij elkaar komen op het schietterrein, ’t Wipke genaamd. Los van hun geplande bijeenkomsten zijn ze ook regelmatig te zien in hun dorp en omgeving. Het Gilde neemt deel aan diverse activiteiten mede om diverse tradities in eren te houden.  

Het Gilde Sint Leonardus is niet alleen aanwezig maar zet zich ook in voor de minderbedeelden. Samen met de scouting hebben ze een stichting opgericht genaamd Goede Doelen Laarbeek. Deze stichting organiseert met o.a. de inzet van gildebroeders activiteiten. Het geld dat hiermee ingezameld wordt komt ten gunste aan de minderbedeelden in onze samenleving.

Ook heeft het Gilde in 1979 een eigen kapel gebouwd die is toegewijd aan haar patroonheilige St. Leonardus van Noblat. De voorgaande kapel was gebouwd in 1422 en was functioneel tot ergens in de 18e eeuw

Op zaterdag 7 september 2019 werd Mario van den Elsen voor de derde keer achter elkaar en voor de vijfde keer in zijn leven Koning van het Gilde Sint Leonardus.

De maanden daarna hebben we de voorbereidingen getroffen om een keizersketen te ontwerpen en deze is al in ons bezit sinds april 2020. Echter Corona (De kroon) heeft alles wat vertraagd.

Het werd dus tijd om onze Koning Mario te installeren tot Keizer van het Gilde Sint Leonardus. De installatie heeft plaats gevonden op zondag 5 september 2021 op ons schietterrein ’t Wipke te Beek en Donk.

De keizersketen werd door burgemeester Frank van der Meijden (Wereldlijke Overheid) en onze Gildeheer Franklin De Coninck (Geestelijke Overheid) over de schouders van Mario gehangen. Vooraf droeg Mario zijn koningschap over aan de voorgaande koning Geert-Jan van Rixtel Bzn. Deze was nu voor 1 week waarnemend Koning.

Op  zaterdag 11 september 2021 werd geschoten voor de Koning 2021 – 2022. Geert-Jan van Rixtel Bzn verlengde op deze dag zijn koningschap alvast met 1 jaar. 

Op zaterdag  10 september 2022 schoot Gildebroeder Jan Huijbers zich voor de 5e maal tot koning voor de periode 2022 - 2023. Jan is momenteel Keizer in de wacht!.