Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Patroons dag 6 november 2018

 

Sfeervolle Teerdag van het St. Leonardusgilde.

De viering van het patroonfeest van de H. Leonardus werd ingezet op zondag 4 november 2018 met een plechtige Eucharistieviering , voorgegaan door Pastoor Jos Verbraeken en onze  Gildeheer Franklin De Coninck. De gezangen werden verzorgd door het Leonarduskoor en tijdens de communie werd het lied gezongen van “t kapelleke van St. Lennert”, geschreven door onze gildebroeder Tonny van de Graft. In zijn overweging stelde onze gildeheer de vraag centraal: “Wat is het eerste gebod ? ”, met  als antwoord: “De liefde tot God en de  liefde tot de medemens”. Na de viering werd aan de pastoor en de gildeheer de eed van trouw afgelegd. Hierna werd aan alle aanwezigen een lekker bakje koffie aangeboden.

Op 6 november was de officiële feestdag, die begon met een gebedsviering in onze Leonarduskapel, met als thema vergeving vragen en elkaar vergeving schenken. 

Na de gebedsviering werd een vendelgroet gebracht aan onze Gildeheer en aan Ties van de Velden, die enkele maanden geleden het stokje van de zorg voor de kapel heeft overgedragen  aan Henk Kanters. Ook Henk deelde mee in de vendelgroet.

Hierna trokken we naar de Nieuwe Werf, waar we met veel enthousiasme werden ontvangen. ER werd een vendelgroet gebracht aan de bewoners, die zelf ook met hun instrumenten actief deelnamen aan deze feestelijke ontvangst. We werden weer heel gastvrij uitgenodigd voor een kopje koffie, waarna we koers zetten richting  gemeentehuis, waar we ontvangen werden door de burgemeester en alle wethouders. Vooraf aan de vendelgroet werd de eed van trouw afgelegd aan het wereld gezag. In een mooie toespraak liet onze burgemeester blijken dat hij goed op de hoogte was van ons gildewezen. Tenslotte werd nog een vendelgroet gebracht aan onze gastheer en gastvrouw Jos en Cobie, die hierna voor een rijk gevulde Brabantse koffietafel hadden gezorgd, waarbij ook de gildezusters en de burgemeester waren uitgenodigd.

Als laatste onderdeel van deze teerdag was een bezoek aan het Jan Visser Museum in Helmond.

Dit museum geeft een goed beeld van leven en werken van 1850 tot 1950. Allerlei soorten gereed-schappen en machines, waarmee de gezinnen in die tijd werkten, waren hier tentoongesteld.

Beslist de moeite waard om hier ook eens een kijkje te komen nemen.

Met dit bezoek werd onze teerdag beëindigd.

Gilde St.Leonardus Beek en Donk

Geplaatst op 16 november, 20:32, laatst bewerkt op 16 november, 20:44.

Eucharistieviering patroonsfeest Sint Leonardus. 

Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op zondag 4 november 2018 om 11.00 uur het feest van zijn patroon.

Deze plechtige viering vindt plaats in de H.Michaëlkerk in Beek en wordt voorgegaan door pastoor Jos Verbraeken en diaken-gildepastor Franklin De Coninck. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor, onder leiding van de dirigente Mevrouw Y. Vos en organist Mevrouw A. Werners.

De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. De teerdag van het Gilde Sint Leonardus, die gekoppeld is aan deze dag, vieren wij dan ook op dinsdag 6 november 2018. Deze dag begint met een gebedsdienst in onze leonardus kapel aan de Goorloop. Achtereenvolgens zullen wij een vendelgroet brengen aan de bewoners van  De Nieuwe Werf en aan het gemeentebestuur. Een verslag hiervan zult u kunnen lezen in de Mooi Laarbeek Krant van volgende week.

Met gildegroet,

Gildebroeders van het gilde Sint Leonardus Beek en Donk

Geplaatst op 20 oktober, 09:20

Verslag kermis 8 september 2018

Gildebroeder Mario van den Elsen voor de vierde keer koning van het St. Leonardusgilde

Nadat het gilde St. Leonardus uit Beek en Donk op vrijdagavond 7 september 2018 de kermis had geopend  volgde op zaterdag 8 september tijdens een prachtige zomerdag een druk programma’, waarbij met veel spanning werd uitgezien naar de nieuwe koning voor het gildejaar 2018-2019.

Al vroeg in de morgen trok het gilde met trom, vendels en vaandel naar Mario van den Elsen om de afgaande koning een vendelgroet te brengen. Hierna werden we bij hem gastvrij onthaald. Na een borrel en een broodje was het tijd voor de gebedsdienst in de Leonrduskapel. Omdat onze gildepastor niet aanwezig kon zijn werd zijn taak waargenomen door gildebroeder Cees Huijbregts.

Na de gebedsdienst werd weer koers gezet naar ’t Wipke om samen met de gildebroeders en gildezusters en enkele genodigden te genieten van een goed verzorgde lunch.

Rond de klok van 13.30 uur startte het officiële programma met een drievoudige rondgang om de koningsvogel voor de verwijdering van de boze geesten en werd de zegen gevraagd voor de koningsvogel, zodat die met een gerust hart in flarden kon worden geschoten. Wie het laatste stukje eraf schoot mocht zich de nieuwe koning noemen. Op het 121ste schot was het raak. Mario van den Elsen haalde het laatste stukje  naar beneden en is nu tweemaal achter elkaar en voor de vierde keer koning van ons gilde.. Mario van harte gefeliciteerd en wij wensen jou weer een heel gezellig koningsjaar.

Na de installatie van de nieuwe koning traden drie zusters aan van het Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel om ten overstaan van het bestuur van de Stichting Goede Doelen een cheque in ontvangst te nemen van € 1000,- Dit was het netto bedrag van de Fietste Mee 2018 . Het toegezegde bedrag gaan de zusters gebruiken voor de bekostiging van een project ten behoeve van kinderen met een lichamelijke beperking in de Oostkaap van Zuid Afrika.

Bij het kruisschieten viel André van Nunen met 2 kruisen in de prijzen en Jan Huijbers mocht het derde kruis in ontvangst nemen.

Het jeugd geweerschieten werd gewonnen door Mike Manders  Er werd nog een tweede wedstrijd gehouden onder de jeugd en de winnaar was Raf van der Bruggen.’

Ten slotte volgde nog een laatste activiteit: het schieten van de kermiskoning(in). Het was weer een spannende wedstrijd en gildezuster van het St. Antoniusgilde Jolanda Steegs wist bij het 63ste schot de titel van kermiskoningin te bemachtigen.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd  en graag willen wij iedereen, die heeft meegewerkt aan onze gilde-activiteiten hartelijk danken voor de spontane medewerking.

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Geplaatst op 10 september, 11:14, laatst bewerkt op 11 september, 16:13.
«Oudere berichten