Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Federatie nieuws

Op zondag 20 september 2009 zal op het KPJ terrein in Beek en Donk het federatietoernooi gehouden worden.

Volg de borden Sportpark't Heereind

Heereindsestraat 10 5741 RB  Beek en Donk, 20 sept. bereikbaar op : 06 21 65 00 38
Download plattegrond Beek en Donk    programmaboekje

Dit betreft de wedstrijden Vendelen, Trommen, Bazuinblazen en Standaardrijden.
Momenteel is het Gilde Sint Leonardus bezig met de organisatie,  hiertoe is een speciale stichting opgericht genaamd “Stichting Federatie Toernooi Beek en Donk 2009”. Zoals gebruikelijk zal dit toernooi worden georganiseerd onder auspiciën van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden, dus zullen de Federatiereglementen van toepassing zijn.
Reglementen
download reglement trommen en bazuinblazen
download reglement vendelen
download reglement standaardrijden
Zie ook http://www.schuttersgilden.nl/

Nadere informatie volgt.

 informatie  betreffende het federatie toernooi:
Jan Rovers
Margrietstraat 5
5741 XK
Beek en Donk
email    info@gildesintleonardus.nl